A A A

Ocena ryzyka zawodowego

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 1996 roku, dotyczącej dostosowywania polskich przepisów do norm europejskich, wprowadzono między innymi obowiązek przygotowania "oceny ryzyka zawodowego" związanego z każdego rodzaju wykonywaną pracą i obowiązek informowania o nim pracowników.

W związku z tym, Centrum Szkoleń BHP zapewnia swoim klientom możliwość przeprowadzenia ocen ryzyka zawodowego w zakładzie pracy na wszystkich stanowiskach.

Nasze fachowe podejście przy tworzeniu takiej oceny pociąga za sobą szereg korzyści dla naszych Klientów. Spełnianie wymogów prawnych, świadomość zagrożeń, jakie mogą się pojawić na danym stanowisku pracy, poznanie skutecznych środków profilaktycznych, które należy zastosować w przypadku zagrożenia, a przede wszystkim uniknięcia ponoszenia kosztów i strat, to jedne z licznych zalet, wynikających z przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego pracodawcy i pracowników jest kluczem do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.